ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ) จากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ ฉันควร ตามหา จุดหมาย
ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา
ธ.ธ.
 ชะตาฟ้าลิขิต
แต่ชีวิตเป็นของเรา
เราพูดอะไร
เราคิดอะไร
เราทาอะไร
ล้วนอยู่ที่เรา
 

->

ขอให้เป็น
คนดี มีน้าใจ รู้จักให้
มีมารยาทดี
ไม่ย่อท้อ
มุ่งความเป็นเลิศ

ฟังแล้วคิด มุมมอง (ทัศนคติ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.