สไลด์ระหว่างพิธีเปิด/ปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

สไลด์สไลด์บรรยายโดยดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ระหว่างพิธีเปิดหรือปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ของกลุ่ม 21 จังหวัด (SIIT)

ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

 • กาญจนบุรี [Not Available]
 • ชัยนาท [Not Available]
 • ชุมพร [Not Available]
 • นครปฐม [Download]
 • นครสวรรค์ [Not Available]
 • นนทบุรี [Not Available]
 • ปทุมธานี [Not Available]
 • ประจวบคีรีขันธ์ [Download]
 • พระนครศรีอยุธยา [Not Available]
 • ระนอง [Not Available]
 • ราชบุรี [Download]
 • ลพบุรี [Not Available]
 • สมุทรสงคราม [Not Available]
 • สมุทรสาคร [Not Available]
 • สระบุรี [Not Available]
 • สิงห์บุรี [Not Available]
 • สุพรรณบุรี [Download]
 • สุราษฎร์ธานี [Not Available]
 • อุทัยธานี [Not Available]
 • อ่างทอง [Not Available]
 • เพชรบุรี [Not Available]

Leave a Reply

Your email address will not be published.