[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์

เข้าเว็บไซต์โครงการจัดทำระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ออนไลน์

14th INTERNATIONAL CONFERENCE on Knowledge, Information and Creativity Support Systems

The 14th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems aims to facilitate technology and knowledge exchange between International researchers/scholars in the field of knowledge science, information systems, and system science and creativity support systems intensively in November 2019. The conference will cover a broad range of research topics in the fields of knowledge engineering and science, information technology, creativity support systems and complex system modeling.

https://kicss2019.hoasen.edu.vn

[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ออนไลน์

ขอเชิญชวนคนไทยผู้ใช้ภาษาไทย คุณครูภาษาไทย และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทราบความสามารถภาษาไทย
ของท่านว่าอยู่ระดับใด Continue reading “[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ออนไลน์”

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Screen Shot 2018-01-30 at 3.26.53 PM

ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ
ฉันควร ตามหา จุดหมาย

ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย
สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา

 

Try to Become a Man of Value with Success