[ประชาสัมพันธ์] ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ออนไลน์

ขอเชิญชวนคนไทยผู้ใช้ภาษาไทย คุณครูภาษาไทย และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทราบความสามารถภาษาไทย
ของท่านว่าอยู่ระดับใด
ให้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถในการ ใช้ภาษาไทยได้ที่ https://saki.siit.tu.ac.th/royin_test/

โดยท่านสามารถชมวีดิทัศน์ แนะนำการสอนได้ที่

โดยข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ทาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดทำขึ้นเป็นข้อกลางสำหรับทดสอบความสามารถ ของผู้ใช้ภาษาไทย รวมไปถึง คุณครูภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.