ระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์

 • ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
 • ช่วยประเมินระดับความรู้ด้านภาษาไทย
 • เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
 • เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาไทย

ประกาศและข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษาภาครัฐทั่วประเทศ ให้มาติดต่อขอรับหนังสือดังกล่าว ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ จำนวน ๑ ชุด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นั้น

  อ่านเพิ่มเติม
 • พย. 3

  ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

  อ่านเพิ่มเติม
 • ตค. 28

  โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชร

  อ่านเพิ่มเติม
 • กย. 17

  ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

  อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิกใหม่ หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อทำข้อสอบได้ที่นี่

คลิก