ข้อคิดจากดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง

ฉันใหม่ ฉันอ่อน ฉันซื่อ
ฉันควร ตามหา จุดหมาย

ฉันคาด เรียนอะไร ได้มากมาย
สุดท้าย ทุกอย่าง อยู่ที่เรา

 

Try to Become a Man of Value with Success

Leave a Reply

Your email address will not be published.