-โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง (Named Entity Verification Program)

 

เป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงค้นหาความผิดปกติในระบบของการกำกับเนมเอนทิตีได้ นอกจากนี้โปรแกรมสามารถแสดงสถิติของเนมเอนทิตีแต่ละประเภท และสามารถสร้างรายการเนมเอนทิตี แยกตามป้ายระบุต่างๆ ได้อีกด้วย

รูปภาพที่ 3 โปรแกรมกำกับเนมเอนทิตี (Named Entity Tagging Program)