- โปรแกรมกำกับเนมเอนทิตี (Named Entity Tagging Program)

 

 

เป็นโปรแกรมกี่งอัตโนมัติที่สามารถกำกับเนมเอนทิตีโดยใช้คุณลักษณะพิเศษรวมถึงการกำกับเนมเอนทิตีโดยใช้ความสามารถนักภาษาศาสตร์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการกำกับ การจดบันทึก หรือหมายเหตุ การเก็บสถานะการทำงาน นอกจากนี้โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยน สี ขนาด ของตัวอักษร และ สามารถเลือกสีของเนมเอนทิตีแต่ละประเภทได้ คุณลักษณะพิเศษอีกประการ คือ การนำรายการเนมเอนทิตี ที่ได้มีการกำกับแล้วนั้นมาช่วยกำกับอัตโนมัติได้อีก (accumulated lists of tentative NEs)

 

 

 

รูปภาพที่ 3 โปรแกรมกำกับเนมเอนทิตี (Named Entity Tagging Program)