ชุดเครื่องมือกำกับเนมเอนทิตีภาษาไทย เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำกับเนมเอนทิตีสำหรับข้อความภาษาไทย ที่มีที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพนซอร์ส สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้หลายๆ คนพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่

- โปรแกรมกำกับโครงสร้างเอกสารข่าว (News Structure Tagging Program) เป็นโปรแกรมที่ช่วยกำกับเมตาเดต้า (metadata) และ โครงสร้างเอกสารข่าว รวมถึงการตั้งชื่อเอกสารข่าวอัตโนมัติ

รูปภาพที่ 2 โปรแกรมกำกับโครงสร้างเอกสารข่าว (News Structure Tagging Program)