1. เพื่อพัฒนาคลังข้อความข่าวที่มีการกำกับเนมเอนทิตี ได้แก่ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อองค์กร กลุ่มคำบ่งบอกวันที่และเวลา กลุ่มคำบ่งบอกปริมาณ
  2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมระบบรู้จำเนมเอนทิตี ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest)
  3. เพื่อนำเสนอแนวทางในการกำกับเนมเอนทิตีสำหรับภาษาไทย
  4. เพื่อนำเสนอผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบคลังข้อความข่าวแบบเปิด
  5. เพื่อนำเสนอผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบของบทความวิชาการ