MAIN
ฮีรูดอยด์ ฟอร์เต้ (Hirudoid forte)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ฮีรูดอยด์ ฟอร์เต้" : 4
ฮีรูดอยด์ ฟอร์เต้ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)