MAIN
ฮีรูดอยด์ (Hirudoid)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ฮีรูดอยด์" : 4
ฮีรูดอยด์ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)