MAIN
คาเนสเทน (Canesten VT)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "คาเนสเทน" : 4
คาเนสเทน เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)