MAIN
อ็อกเมนทิน (Augmentin)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "อ็อกเมนทิน" : 4
อ็อกเมนทิน เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ข้อควรระวัง (1)