MAIN
ไอโอดีน

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ไอโอดีน" : 5
ไอโอดีน เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
อื่นๆ (1)