MAIN
ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยดท์ (Typhoid fever)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยดท์" : 8
ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยดท์ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (1)