MAIN
ครรภ์ปลาไข่อุก (Molar pregnancy/Hydatidiform)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ครรภ์ปลาไข่อุก" : 5
ครรภ์ปลาไข่อุก เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (1)
อาการของโรค (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)