MAIN
มาลาเรีย (malaria)
Other Name : ไข้จับสั่น
จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "มาลาเรีย" : 35
มาลาเรีย เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (7)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (5)
อื่นๆ (3)