MAIN
แผลที่กระจกตา (Corneal ulcer)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "แผลที่กระจกตา" : 28
แผลที่กระจกตา เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (4)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (2)