MAIN
พุงแก
Other Name : ,"หนามขี้แฮด (ภาคเหนือ), พุงขี้, น้ำนอง, ชิงชี่, ชินชี่ (ไทยภาคกลาง), สะแอะ (ราชบุรี), เกี่ยวคอไก่ (นครราชสีมา), เดือยไก่ (สตูล), เมาขี้ (ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ), สายชู, สายชู่ (ขอนแก่น), ขี้กา, ไซซู (เลย) "
จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "พุงแก" : 9
พุงแก เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท สมุนไพร

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ชื่อวงศ์ (1)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (1)
ลักษณะทั่วไป (1)
การขยายพันธ์ (1)
ส่วนที่ใช้ (1)
วิธีการใช้ (1)
ประโยชน์ทางยา (1)
เอกสารเต็ม (1)
หมายเหตุ (1)