MAIN
ไตวาย (renal failure)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ไตวาย" : 11
ไตวาย เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)