MAIN
โกฐจุฬาลำพา
Other Name : ,
จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "โกฐจุฬาลำพา" : 24
โกฐจุฬาลำพา เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท สมุนไพร

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ชื่อวงศ์ (4)
ชื่อวิทยาศาสตร์ (4)
ลักษณะทั่วไป (4)
ส่วนที่ใช้ (2)
ประโยชน์ทางยา (4)
เอกสารเต็ม (4)
ชื่อไฟล์รูป (2)