MAIN
ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ยาขับปัสสาวะ" : 7
ยาขับปัสสาวะ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อห้ามใช้ (1)