MAIN
ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ยาขยายหลอดลม" : 6
ยาขยายหลอดลม เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)