MAIN
คล็อกซาซิลลิน (Cloxacillin)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "คล็อกซาซิลลิน" : 22
คล็อกซาซิลลิน เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (5)
ลักษณะของยา (2)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (4)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (3)