MAIN
อัลเบนดาโซล (Albendazole)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "อัลเบนดาโซล" : 14
อัลเบนดาโซล เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (1)