MAIN
ลมพิษ (Urticaria)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ลมพิษ" : 94
ลมพิษ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (23)
สาเหตุของโรค (17)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (12)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (20)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (9)
การป้องกัน (5)