MAIN
โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Fasciolosis)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "โรคพยาธิใบไม้ในตับ" : 21
โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (6)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (4)