MAIN
โรคลมบ้าหมู
Other Name : โรคลมชัก
จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "โรคลมบ้าหมู" : 5
โรคลมบ้าหมู เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ชื่อโรค

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (1)