MAIN
ปรีโมลุท เอ็น (http://thairx.com/dmdrug.asp?did=pmln)

จำนวนความหมายที่พบจากการค้นหาด้วยคำว่า "ปรีโมลุท เอ็น" : 4
ปรีโมลุท เอ็น เป็นคำที่ปรากฏในกลุ่มคำประเภท ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)