Tip for Research (1/2016)

การนำเสนองานวิจัย (รวมไปถึงการทำวิจัย) เปรียบได้กับจิตใจของผู้ให้และผู้รับ

คนทำงานวิจัยแบบรับ คือ การทำงานวิจัยโดยคิดว่ามีคำตอบที่ถูกและพยายามทำให้ได้สิ่งนั้น.

การทำวิจัยแบบรับนั้น คนวิจัยต้องการคำชมว่าถูกแล้วดีแล้ว เป็นการทำเพื่อตัวเอง.

ผลข้างเคียงคือทำให้ถูกจำกัดด้านความคิด.

การทำวิจัยแบบให้ คือ การทำงานวิจัยแบบที่พยายามหาคำตอบมาบอกคนอื่น คำตอบที่ไม่มีใครรู้ แต่ต้องเป็นการวิจัยที่ตั้งอยู่บนความเป็นเหตุและเป็นผล.

การทำงานวิจัยแบบให้เป็นความพยายามหาความจริงมาบอกคนอื่น เพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ ไม่ใช่เพียงตัวเรา.

ผลข้างเคียงคือเราสามารถมองออกไปนอกกรอบและนำสิ่งใหม่ๆมาสู่สังคมเราได้.

จาก

ธ ธ